Sunday, December 28, 2014

DERDE SEël volgens Openbaring

________________________________________________________________
Kom ons vgl. eerstens die derde seel in Openb. met dit wat Jesus gese het:
Derde Seël  -  (Openb. 6:5,6)- (SWART PERD) -  (skaal in die hand)(rantsoen koring vir 'n penning...)"
----------------------------------------------------------------
                 -  (Matt. 24:8) - hongersnode, pessiektes, aardbewings op verskillende plekke, begin van smarte
----------------------------------------------------------------
                 -  (Mark. 13:8)  - aardbewings op verskillende plekke, hongersnode, beroeringe, begin van smarte  
----------------------------------------------------------------
                 -  (Luk. 21:10,11)           - aardbewings op verskillende plekke, hongersnode, pessiektes, verskriklike dinge + groot tekens v/d hemel  
================================================================
(1)  Volgens die derde seel in Openbaring, sal hierdie tydperk gepaardgaan met wat lyk soos "hongersnood" wat voorgestel word.
(2)  Vgl. dit met wat Jesus volgende deel in die Evangelies oor die eindtye - (Matt. 24:8; Mark. 13:8 en Luk. 21:10,11) - "hongersnode, pessiektes, (groot) aardbewings op verskillende plekke, beroeringe, verskriklike dinge en groot tekens van die hemel, en l.w. Jesus se woorde:  "begin van smarte".
---------------------------------------------------
Skrifgedeeltes:

(Openb. 6:5,6)(Mat 24:7,8)(Mar 13:8)(Luk 21:11)
________________________________________________________________

No comments: