Sunday, December 28, 2014

EERSTE SEël volgens Openbaring

EERSTE SEEL (volgens die boek Openbaring)

Om al die seels te sien, gaan na:
----------------------------------------------------------------

*Eerste Seël   -  (Openb. 6:1,2)  -  (WIT PERD) - "oorwinnaar"
*Vgl. ook hierdie tydperk met: (Matt. 24:4,5)(Mark. 13:5,6)(Luk. 21:8)- Valse Christusse
__________________________________________________________________________
(1)  Daar sal baie VALSE CHRISTUSSE wees;(volgens die EVANGELIES: Lees Matt. 24:4,5; Mark. 13:5,6; Luk. 21:8) Volgens Jesus se leringe oor die eindtye, skop die eindtye af met die Here Jesus se waarskuwing teen "valse Christusse". Baie sal mislei word deur hierdie "valse Christusse";  dit is ook in hierdie konteks waarin die woorde "die tyd is naby" (Luk. 21:8), verkeerd gebruik word deur baie - hoekom? http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/05/die-tyd-is-naby.html In hierdie konteks beteken die woorde "die tyd is naby" dat Christus amper hier is, terwyl dit nie so is nie - so iemand aanvaar 'n valse Christus omdat hy die Here vroeer verwag as wat Hy regtig kom;  bv. die lering van 'n "wegraping voor die groot Verdrukking", skep so 'n miskonsepsie by mense, in die dat hulle glo dat die Here vroeer terugkom as wat regtig gaan gebeur - so iemand kan maklik 'n valse Christus aanvaar, omdat hy glo dat "die tyd naby is", wanneer dit nie is nie! Die verskyning van valse Christusse is egter nie iets nuuts nie en in die geskiedenis was daar baie wat hulleself voorgedoen het as die Messias.  Alhoewel "valse Christusse" een van die tekens sal wees wat die eindtye afskop, beteken dit nie dat dit nooit 'n verskynsel was in die verlede nie, net so was daar al baie antichriste in die wereld, maar die Bybel praat van 'n spesifieke Antichris wat in die laaste dae sal opstaan.  
--------------------------------------------------------------------------(2)  VERGELYK PUNT 1 MET die EERSTE SEEL VAN OPENBARING:  
(Openb. 6:1,2) (wit perd)- "oorwinnaar") 

Die "wit perd" (oorwinnaar) verwys nie noodwendig na "iemand" nie, siende met die volgende drie seels, die perde elke keer na "iets" verwys bv. oorloe, aardbewings, hongersnode, ens. Die wit perd kan dus net sowel na "iets" verwys (bv. vrede).  Baie geleerdes is van mening dat die "oorwinnaar" in Openb. 6:2 verwys na die "Antichris".Of dit ook dieselfde tyd is wanneer die Antichris (wat ook gesien kan word as 'n "valse christus") op die toneel gaan verskyn, is nie seker nie, en alhoewel Openb. 6:2 na 'n spes. "oorwinnaar" verwys, wys dit nie noodwendig op "iemand" nie, soos ons gesien het;  alhoewel, sou dit egter op "iemand" wys, dan is die moontlikheid (dat dit wys op die Antichris) nie uitgeskakel nie. Die Antichris hoef ook nie al "geopenbaar" te wees in die tyd van die eerste seel nie (maar wel al op die toneel wees).  Siende hy 'n verbond gaan sluit, wat hy na drie en half jaar gaan verbreek (wanneer die groot Verdrukking begin), is dit dus nie noodwendig dat hy alreeds geopenbaar is wanneer hy in die prentjie kom nie!  

Ons moet egter in aanmerking neem dat, voor die antichrisgeopenbaar word, daar bepaalde dinge is wat moet gebeur, nl. 
-(1) die 10 koninkryke wat uit die 4 de dier van Dan. 7 opstaan, moet teen daardie tyd al regeer (want 3 van daardie 10 konings gaan ontwortel word om plek te maak vir die "ander horing"- die antichris) http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/03/die-antichris.html
-(2)  die stad Babilon moet verrys ("wat heerskappy voer oor die konings van die aarde")http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/04/eindtyd-onderwerpe-verdere-aantekening.html
-(3)  die tempel moet klaar gebou wees (want "die antichris" sal homself voordoen as God en gaan sit in die tempel) http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/12/die-tempel-van-god.html
-(4)  en die afval moet eers kom (en wanneer die goddelose die maat volgemaak het) http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/07/want-eers-moet-die-afval-kom.html

- Ons weet dat dit eers in die tyd van die Groot Verdrukking is wat hy die heiliges gaan vervolg en doodmaak (die tyd van die 5 de Seel)(alhoewel daar alreeds "verdrukking" gaan wees voor die 5 de seel, oor 'n vierde deel v/d aarde)(en l.w. dat die stad Babilon ook die heiliges sal doodmaak) 
so dus kan die Antichris reeds op die toneel wees met die eerste seel, maar nog nie geopenbaar wees nie.  Hy sal eers geopenbaar word rondom die tyd v/d vierde seel - "gruwel van verwoesting in die heiligdom" (dus, nadat die tempel gebou is, en wanneer die 5 de seel begin, die tyd van die groot Verdrukking)(die tyd wanneer Jerusalem se verwoesting naby is). 
========================================================================
(3)  Die tydperk van die eerste seel, word gesien as 'n tydperk van"vrede", omdat onder die tweede seel daardie "vrede weggeneem word van die aarde" (dus moes daar sg. vrede wees, vir dit om weggeneem te word!)  En l.w dat vir die aarde om "stil en rustig" te wees, nie beteken dat almal vry is nie! - kyk bv. Sag. 1:11-15 - die aarde was stil en rustig terwyl die volk van God in ballingskap was!  Dit het dus gelyk soos vrede, maar dit was nie regtig "vrede" nie.  Volgens 1 Thess. 5:3 sal daar 'n sg. "vrede en veiligheid" op die aarde wees voor Jesus terugkom, maar l.w. dat dit nie na dieselfde tydperk verwys as die eerste seel nie, siende die vrede onder die eerste seel weggeneem word onder die tweede seel - dit is dus duidelik dat daar weer 'n tyd van "vrede (en veiligheid") sal kom voor Jesus se wederkoms, onder die regering van die Antichris.  Die aarde sal dan weer "stil en rustig" wees, maar 'n valse vrede. (So, alhoewel 1 Thess. 5:2,3 deur baie mense vgl. word met die typerk van die eerste seel,  'n tydperk wat lyk of dit gepaardgaan met  "vrede en veiligheid",  is dit egter duidelik dat dit eerder verwys na die tydperk net voor Jesus se wederkoms (iewers 5 - 7 de seels)(wederkoms is onder die 7 de Seel, met die laaste basuin),  nie na die tydperk van die eerste seel nie (dit is nou as jy die vers in konteks gaan lees)).

Dit wil ook nie se dat daar reeds vrede is wanneer die eerste seel begin nie, maar dit kan wees dat die sg. "oorwinnaar" iets daarmee te doen het waarom daar "vrede" op die aarde kom.  

================================================================
Skrifgedeeltes:
(Openb. 6:1,2)(Mat 24:4,5)(Mar 13:5,6)(Luk 21:8)
-----------------------------------------------
http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/11/volledige-uiteensetting-eindtydskrifte.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/12/wanneer-is-die-einde-van-die-wereld.html

No comments: