Sunday, December 28, 2014

SESDE SEël volgens Openbaring

VIR DIE EERSTE 5 SEELS, GAAN NA:
================================================================

Kom ons vgl. eerstens die sesde seel in Openb. met dit wat Jesus volgende gese het in die Evangelies:
Sesde Seël  -(Openb. 6:12-17)- groot aardbewing;  son swart soos harige sak, maan soos bloed;  sterre val op aarde soos 'n vyeboom wat geskud word;  hemel wyk weg soos 'n boek wat toerol;  berge en eilande word uit plekke versit;  konings, grotes, rykes, owerstes, magtiges, slawe, vrymense steek hulleself weg in spelonke/rotse van berge- almal bang vir die toorn van die Lam
----------------------------------------------------------------
                 - (Matt. 24:29) DADELIK NA VERDRUKKING:- son verduister- maan gee nie glans nie- sterre v/d hemel val- kragte v/d hemele sal geskud word 
----------------------------------------------------------------
                 - (Mark. 13:24,25) NA DIE VERDRUKKING:- son verduister- maan gee nie glans- sterre van die hemel sal val- kragte wwat in die hemele is, sal geskud word  
----------------------------------------------------------------
                 - (Luk. 21:25,26) EN DAAR SAL TEKENS WEES AAN DIE SON EN MAAN EN STERRE- en op die aarde benoudheid van die nasies in hulle radeloosheid- wanneer see en branders dreun- en mense harte beswyk van vrees....verwagting...- kragte van hemel sal geskud word 
================================================================
(1)  Jesus verduidelik hierdie tydperk as die tydperk voor die Wederkoms.  As ons die gebeure van Openb. 6:12-17 en dit wat Jesus vir ons geleer het oor hierdie tydperk  (Matt. 24:29; Mark. 13:24; Luk. 21:25,26), bymekaar plaas, kan ons die volgende opsomming maak:

- Jesus maak die opmerking:  "En dadelik ná die verdrukking van daardie dae (na die tydperk v/d 5 de seel)..." (- dit is dus duidelik dat dit wat onder die 6 de seel plaasvind, voor die Wederkoms is, maar na die Verdrukking)

- groot aardbewing - tiende van stad val; 7000 mense dood (Openb. 11:13) - LET WEL DAT DIT NIE DIESELFDE IS AS DIE AARDBEWING ONDER DIE 7 DE SEEL NIE - in die aardbewing onder die 7 de seel (Openb. 11:19) en (Openb. 16:17-21, sewende skaal), sal die groot stad in 3 dele verdeel word en die stede v/d nasies val.

- son verduister, swart soos harige sak; maan sal sy glans nie gee nie - soos bloed
- kragte van die hemele sal geskud word
- sterre val op aarde soos 'n vyeboom wat geskud word
- hemel wyk weg soos 'n boek wat toerol
- berge en eilande word uit plekke versit
- konings, grotes, rykes, owerstes, magtiges, slawe, vrymense steek hulleself weg in spelonke/rotse van berge (benoudheid v/d nasies in hulle radeloosheid)
- see en branders dreun
- mense harte beswyk van vrees...verwagting
- almal bang vir die toorn van die Lam - GOD SE WRAAK OPPAD

(2)  ANDER SKRIFTE RONDOM HIERDIE TYDPERK:
-  Aan die einde van die 6 de seel, en begin van 7 de seel: 
   Verseeling v/d 144 000 (uit die stamme van Israel/manne/maagdelik rein/in hulle mond geen bedrog gevind)(Openb. 7:4) - (lees ook van hulle in Openb. 14).
Baie geleerdes glo dat die doel van die 144 000 is om te evangeliseer, maar daar is heelwat verskille hieroor.  Ons weet egter dat 'n doel vir ons beskryf word in Openb. 14 - hulle is vrygekoop uit die mense as "EERSTELINGE VIR GOD EN DIE LAM" - EN HULLE VOLG DIE LAM WAAR HY OOKAL HEENGAAN.

LET WEL DAT GOD SE WRAAK VOLGENDE KOM, ONDER DIE 7 DE SEEL, WAARONDER NOG BAIE DINGE GAAN GEBEUR, NL. DIE  7 Basuine (en 3 Wee), DIE 7 Donderslae, en DIE 7 Plae (of Skale) - (dit wil lyk of die 7 basuine en 7 skale moontlik op dieselfde tyd gaan gebeur:  http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/07/volgorde-eindtyd-gebeure.html 
================================================================
Skrifgedeeltes:
(Mat 24:29-31)(Mar 13:24-26)(Luk 21:25-28)(Openb. 6:11-17)(Openb. 7:1-17) 
________________________________________________________________

No comments: