Sunday, December 28, 2014

TWEEDE SEël volgens Openbaring

TWEEDE SEëL (VOLGENS DIE BOEK VAN OPENBARING)

================================================================
Kom ons vgl. eerstens die tweede seel in Openb. met dit wat Jesus gese het:
Tweede Seël  - (Openb. 6:3,4):  (VUURROOI PERD) -vrede van aarde weggeneem -maak mekaar dood"
----------------------------------------------------------------
                 -  (Matt. 24:6,7a) -OORLOE EN GERUGTE VAN OORLOE-  NASIES EN KONINKRYKE SAL TEEN MEKAAR OPSTAAN-
nog nie die einde 
----------------------------------------------------------------
                 -  (Mark. 13:7,8)   -OORLOE EN GERUGTE VAN OORLOE-
NASIES EN KONINKRYKE SAL TEEN MEKAAR OPSTAAN-
nog nie die einde 
----------------------------------------------------------------
                 -  (Luk. 21:9,10)           -OORLOE EN OPSTANDE-
NASIES EN KONINKRYKE SAL TEEN MEKAAR OPSTAAN-
nie dadelik die einde 
================================================================
(1)  Volgens Openb. 6:3,4, wys die "VUURROOI PERD" op "vrede v/d aarde weggeneem/hulle maak mekaar dood" - (dit beteken dat daar wel voor/ met die tyd van die eerste seel, vrede op die aarde was, en het dalk te doen met die "oorwinnaar" waarvan ons lees onder die eerste seel - "die oorwinnaar" onder die eerste seel, verwys dus na "iets" soos vrede, en/of "iemand", soos die antichris).   

(2) VGL. dit met dit wat Jesus vir ons geleer het oor die eindtye in die Evangelies (l.w. volgens die volgorde waarin Hy dit vertel het):eerstens het Hy gepraat oor "valse Christusse";  volgende het Hy gepraat oor: oorloe en gerugte van oorloe;  nasies en koninkryke wat teen mekaar sal opstaan, en opstande - (Matt. 24:6,7a; Mark. 13:7,8; Luk. 21:9,10)(maar hiervan het Jesus gese "DAT DIT NOG NIE DIE EINDE IS NIE/OF NIE DADELIK DIE EINDE IS NIE!)(en let wel dat "die einde" verwysend is na wanneer die Here Jesus terugkom, Hy alle koninkryke gaan verbrysel, en Sy ewige koninkryk gaan oprig http://warechristene.blogspot.co.nz/2012/12/wanneer-is-die-einde-van-die-wereld.html). 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Skrifgedeeltes:

(Openb. 6:3,4)(Mat 24:6,7)(Mar 13:7,8)(Luk 21:9,10)
================================================================http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/11/volledige-uiteensetting-eindtyd-gebeure.html

No comments: