Sunday, December 28, 2014

VIERDE SEël volgens Openbaring

VIR DIE EERSTE DRIE SEELS, GAAN NA:

_____________________________
Kom ons vgl. eerstens die vierde seel in Openb. met dit wat Jesus gese het:
Vierde Seël  -  (Openb. 6:7,8)-  (VAAL PERD) - "mag om dood te maak, hongersnood, pes, wilde diere"(...sy naam die dood, doderyk volg hom, mag oor vierde deel v/d aarde om dood te maak, hongersnood, pes, wilde diere)"
----------------------------------------------------------------
                 -  (Matt. 24:9-14) -VERDRUKKING - SAL JULLE DOODMAAK EN HAAT- Valse Profete + ongeregtigheid vermeerder, liefde verkoel; evangelie v/d koninkryk sal aan hele wereld verkondig word; wie volhard tot einde, sal gered word (v. 9-14).
----------------------------------------------------------------
                 -  (Mark. 13:9-13)  -BROERS SAL MEKAAR OORGEE OM DOODGEMAAK TE WORD, EN VADER SY KIND, EN KINDERS SAL TEEN HULLE OUERS OPSTAAN- SAL DEUR ALMAL GEHAAT WORD- nie worry oor wat getuig - evangelie aan alle nasies verkondig word- wie volhard tot die einde, sal gered word  
----------------------------------------------------------------
                 -  (Luk. 21:12-19)           - VERVOLGING - GETUIG - NIE WORRY OOR WAT JY SAL GETUIG - SAL OORGELEWER WORD DEUR OUERS, BROERS, BLOEDVERWANTE, VRIENDE - VAN JULLE DOODMAAK, SAL GEHAAT WORD- deur volharding lewe in besit neem  
=================================================================
(1) Volgens die vierde seel van Openbaring, is hierdie 'n tydperk waarin hulle mag het oor 'n vierde deel van die aarde, (1)  om dood te maak,  (2)  hongersnood, (3)  pes en (4)  wilde diere. Ons sien dus hier "verdrukking" (nog voor die "groot verdrukking" periode wat onder die volgende seel plaasvind), maar hierdie tydperk is net oor 'n vierde deel v/d aarde (alhoewel nie dieselfde gese kan word van die 5 de seel typerk nie - die 5 de seel is nie beperk tot 'n vierde deel van die aarde nie).

(2) Vgl. dit met wat Jesus volgende vertel het oor die eindtye:  
-(1) verdrukking, sal oorgegee word deur broers en familie, en doodgemaak word - sal deur die nasies gehaat word ter wille van Sy Naam.  
-(2) Daar sal baie valse profete opstaan en
-(3) die ongeregtigheid sal vermeerder/liefde van meeste sal verkoel.  
-(4) Dit is die tyd waarin die evangelie (van die koninkryk -Matt. 24:14)aan die hele wereld verkondig gaan word.  
Let ook op Jesus se woorde: "wie volhard tot die einde, sal gered word" 
- Heiliges/Christene sal doodgemaak word ter wille van die Here Jesus se Naam, maar hierdie is net oor 'n vierde deel vd aarde.  Let ook op die woorde: ongeregtigheid sal vermeerder/liefde van meeste sal verkoel" - voor die antichris geopenbaar word, is die skrif duidelik dat die afval eers moet plaasvind (en tot die sonde vol), en ons sal sien dat dit onder die 5 de seel is wat die antichris plek in die tempel inneem-so hierdie is dus 'n tyd van "afval".    
Die 4 de seel tydperk verwys NIE na die Groot Verdrukking nie - die Groot Verdrukking vind plaas onder die 5 de seel.
--------------------------------------------------------------------------

Skrifgedeeltes/Uiteensetting:

(Openb. 6:7,8)(Mat 24:9-15)(Mar 13:9-13)(Luk 21:12-19)

(2Th 2:3)  Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers (dit is voor die wederkoms en ons vereniging met Hom) moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf

(Dan 8:23)  "Maar aan die einde van hulle heerskappy, as die goddelose die maat volgemaak het, sal ‘n koning optree, hard van aangesig en wat listige streke verstaan" - so dus beteken dit dat die "goddelose eers die maat moet volmaak", voordat hierdie koning (die antichris) sal optree (of geopenbaar word).
___________________________________________________

No comments: